Czym jest NGO?

Na pewno spotkaliśmy się już z pojęciem NGO. Jednak czy wiemy co to jest NGO? Organizacje pozarządowe to wszelkie przedmioty, które nie są jednostkami oraz także organami publicznej administracji czy też których działalność nie jest nastawiona na osiąganie jedynie zysku. Wiemy już co to jest NGO. Pora na cechę charakterystyczną organizacji pozarządowych.

Cechą charakterystyczną pozarządowych organizacji jest zatem brak powiązań z publiczną władzą. W naszym kraju to pojęcie definiuje ustawa o działalności publicznego pożytku. Do pozarządowych organizacji zalicza się stowarzyszenia, w tym rejestrowe stowarzyszenia, związki stowarzyszeń oraz zwykłe kluby sportowe, fundacje czy też uczniowskie kluby sportowe. Są to organizacja działające na podstawie przepisów odrębnych. Mowa tutaj o Polskim Czerwonym Krzyżu. Polskim Związku Działkowców czy też Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Jak pewnie już zauważyliśmy najczęściej terminu pozarządowa organizacja używa się w stosunku do stowarzyszeń oraz do fundacji.

Jak widać na załączonym obrazku jest tego dosyć sporo. Mamy z czego wybierać. Pewnie po przeczytaniu powyższego tekstu już nigdy nie będziemy mieli wątpliwości czym tak naprawdę jest NGO i będziemy organizacje pozarządowe potrafić odróżnić od innych organizacji. W przypadku pracy w urzędzie czy też w innych instytucjach jest to niesamowicie ważne. Zdajemy sobie doskonale z tego sprawę. Nie mamy żadnych wątpliwości co do tego. Co ciekawego NGO powstaje coraz więcej i więcej.